Licitație bunuri NORD EST DISTRIBUTION SRL – societate în faliment

Societatea NORD EST DISTRIBUTION SRL – în faliment, în dosar nr. 660/91/2019, Tribunalul Vrancea, prin lichidator judiciar CII NISTOR MARIANA ROZICA, anunţă valorificarea la licitaţie publică, în fiecare zi de miercuri, ora 12:00, timp de 4 săptămâni la 100% din valoarea de evaluare, timp de 4 săptămâni la 75% din valoarea de evaluare și timp de 4 săptămâni la 50% din valoarea de evaluare, începând cu data de 11.10.2023, conform regulamentului de vânzare, următoarele bunuri mobile: Casă de marcat Datecs 4 buc la 60 lei/buc, Rețea telefonică 1 buc la 140 lei, Mobilier presă 3 buc la 350 lei/buc, Mașină tăiat 1 buc la 3400 lei/buc, valorile nu includ TVA.
Ofertele financiare pentru cumpararea bunurilor scoase la vânzare vor fi transmise Lichidatorului judiciar, pe adresa de e-mail: rozanistor@yahoo.com, până la orele 12:00 ale zilei lucrătoare anterioare desfășurarii ședinței publice de licitație, respectiv a zilei de marți, după achitarea cauțiunii de 10% din prețul de pornire a licitației. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0730769942.