Cabinet Individual de Insolvenţă Nistor Mariana Rozica  – atestat de Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din Romania sub  nr. 1B3215 – în cadrul căruia au fost finalizate un număr de peste 200 de dosare de insolvență.
Expert evaluator Nistor Mariana Rozica – legitimație nr. 17757, membru Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR) – în cadrul căruia au fost finalizate peste 500 rapoarte de evaluare pentru garanții bancare, impozitare, vânzare
Expert Contabil – legitimație EC52001, membru al Corpului Experților Contabili și Contabili Autorizați din România

graphandarrowup

În această perioadă, o pondere deosebită a avut-o consultanţa managerială, în special în procesul de dezvoltare şi restructurare a societăţilor comerciale. Astfel, au fost întocmite studii specifice de analiză financiară, previziuni financiare, analiza investitiilor, a măsurilor de restructurare prin metode financiare, planuri de afaceri.

Activitatea de marketing şi vânzari specifice activelor industriale şi comerciale este o componentă de mare importanţă a lichidarii unei societăţi, având în vedere caracterul specializat al activelor şi bunurilor oferite.

 • Pregatire profesionala şi experiență îndelungată în activitatea de producţie (prelucrarea cărnii, construcţii metalice, comerț);
 • Foarte bune cunoştinţe de contabilitate financiară şi de gestiune începând de la documentele primare (facturi, chitanţe, rapoarte de producţie) până la bilanţul anual;
 • Experienţa dobândită  în întocmirea de planuri de afaceri, studii de fezabilitate, elaborare de bugete de venituri si cheltuieli, servicii de contabilitate, documentaţii pentru finanţări prin creditare BIRD, BERD, PHARE, SAPARD
 • Cunostinţe moderne de management general, financiar şi marketing, dobândite prin funcţiile de conducere ocupate până în prezent, precum şi prin specializarile făcute.
Practician în insolvență principal:   Nistor Mariana Rozica
Studii superioare:
 • Drept – Universitatea Danubius Galati;
 • Stiinte Economice, Finante -Universitatea Dunarea de Jos Galati;
 • Inginerie Mecanica si Electrica, Utilaj Tehnologic- Universitatea de Petrol și Gaze Ploiești;
Specializări / perfecționări / afilieri:
 • Expert tehnic judiciar evaluări bunuri mobile și proprietăți imobiliare
 • TIC pentru managementul proceselor de afaceri – ASE București
 • TIC pentru audit și control – ASE București
 • Expert contabil judiciar – membru titular CECCAR Vrancea
 • Evaluator Proprietăți Imobiliare – membru titular ANEVAR
 • Evaluator Bunuri Mobile – membru titular ANEVAR
 • Practician în insolvență – membru titular UNPIR
 • Mediator – FDC București
 • Manager Resurse Umane – CCIA Vrancea